Lluita digital 318. A Catalunya hi ha 391.400 persones que tenen feina i són pobres

A Catalunya hi ha 391.400 persones que tenen feina i són pobres

La Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya ha presentat l’informe titulat “Una aproximació a la pobresa en el treball. Mercat de treball, llars i desprotecció social a la província de Barcelona 2018” que destaca que a Catalunya hi ha 391.400 persones treballadores que malgrat tenir una feina pateixen risc de pobresa o exclusió social (12,2 %).

Més informació sobre l’informe sobre pobresa en el treball

Lluita digital 317. El 8 de Març del 2019 torna a ser una nova jornada històrica

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgen, completa la informació de la revista en paper Lluita Obrera i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

En aquest número parlem de la vaga laboral del 8 de Març, l’informe sobre les desigualtats que pateixen les dones, la jornada sobre la intervenció sindical per a la formació a l’empresa i la reclamació per la derogació de la reforma laboral i la de les pensions, entre d’altres temes.

Fes clic per veure el número 317 del Lluita Digital.

Gaceta Sindical 8 de març


L’últim número de Gaceta Sindical el qual CCOO fa una crida a participar en la mobilització social i aturades laborals de 2 hores per torn, convocats en el conjunt de les empreses i administracions públiques per al 8 de març; Dia Internacional de les Dones per denunciar la persistent discriminació, la desigualtat i bretxes de gènere que segueixen impactant durament sobre les dones, i per donar resposta a les demandes de les treballadores d’aquest país.
Una jornada de mobilització que té també per objectiu denunciar les violències masclista i la insuficiència de mesures en tots els àmbits, especialment en el laboral, per a la prevenció i protecció de les víctimes de violència de gènere.

Fes click aqui per veure la Gaceta Sindical

Assessorament per reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.

Conseqüències de la sentència

• A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
• Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin.

Dubtes que no resol la sentència

• El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també al personal funcionari.
• La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.

Com reclamar-ho?

Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.
La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació.

Aquest és un
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en català).
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en castellà).

Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret.

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.

 

ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i rebre atenció gratuïta per fer la reclamació.

Festa del Treball Digne

Data: 06/10/2018 
Hora: 11.00
Lloc: Plaça de la Cultura – L’Hospitalet de Llobregat

CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una nova edició de la tradicional Festa del Treball Digne. Serà el dissabte 6 d’octubre, a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un lloc de trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es commemora el dia 7 d’octubre.

La Diada del Treball Digne disposarà de diferents espais lúdics, de food trucks, de l’animació musical dels Xiula, d’un concert d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària. Així mateix, hi assistiran Unai Sordo i Javier Pacheco, secretaris generals de CCOO d’Espanya i Catalunya, respectivament.

A més, també se celebraran, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal, debats, taules rodones i exposicions sobre temes d’actualitat com el futur de les pensions, els refugiats…

Feu clic per veure el cartell de la Festa del Treball Digne

Ampliació permís de Paternitat a 5 setmanes

Ahir s’ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, de manera que a partir d’avui (dijous, 5 de juliol de 2018) entrarà en vigor l’ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana, l’ampliació es troba continguda en la citada Llei.

 

 

D’aquesta manera el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Com passava fins ara, el treballador que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció oa partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput, des del moment que assenyala el paràgraf anterior, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter “volant”, és a dir, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en què es vulgui gaudir de la 5ª setmana de permís de manera “volant”, en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, s’haurà de comptar amb l’acord previ entre l’empresari i el treballador .

Pateixes violència masclista o de gènere? CCOO t’ajuda!

CCOO de Catalunya posarà el seu Gabinet Jurídic al servei de la lluita contra la violència de gènere, amb un primer assessorament gratuït, trucant al 93 481 28 64. El compromís de CCOO de Catalunya en contra de la precarietat laboral, també es materialitzarà en el fet d’atendre, més enllà dels temes laborals, altres qüestions vinculades amb la situació de vulnerabilitat de les persones treballadores, que cal que es defensin d’aquestes situacions a través d’una demanda civil.

Entre d’altres aspectes, CCOO els ajudarà en una defensa civil davant els assumptes derivats de la violència de gènere com divorcis, tutela de menors, mesures cautelars, etc.

Fes clic per veure:

– El cartell Pateixes violència masclista o de gènere? CCOO t’ajuda!