Assessorament per reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.

Conseqüències de la sentència

• A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
• Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin.

Dubtes que no resol la sentència

• El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també al personal funcionari.
• La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.

Com reclamar-ho?

Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.
La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació.

Aquest és un
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en català).
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en castellà).

Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret.

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.

 

ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i rebre atenció gratuïta per fer la reclamació.

Festa del Treball Digne

Data: 06/10/2018 
Hora: 11.00
Lloc: Plaça de la Cultura – L’Hospitalet de Llobregat

CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una nova edició de la tradicional Festa del Treball Digne. Serà el dissabte 6 d’octubre, a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un lloc de trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es commemora el dia 7 d’octubre.

La Diada del Treball Digne disposarà de diferents espais lúdics, de food trucks, de l’animació musical dels Xiula, d’un concert d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària. Així mateix, hi assistiran Unai Sordo i Javier Pacheco, secretaris generals de CCOO d’Espanya i Catalunya, respectivament.

A més, també se celebraran, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal, debats, taules rodones i exposicions sobre temes d’actualitat com el futur de les pensions, els refugiats…

Feu clic per veure el cartell de la Festa del Treball Digne

Ampliació permís de Paternitat a 5 setmanes

Ahir s’ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, de manera que a partir d’avui (dijous, 5 de juliol de 2018) entrarà en vigor l’ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana, l’ampliació es troba continguda en la citada Llei.

 

 

D’aquesta manera el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Com passava fins ara, el treballador que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció oa partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput, des del moment que assenyala el paràgraf anterior, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter “volant”, és a dir, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en què es vulgui gaudir de la 5ª setmana de permís de manera “volant”, en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, s’haurà de comptar amb l’acord previ entre l’empresari i el treballador .

Pateixes violència masclista o de gènere? CCOO t’ajuda!

CCOO de Catalunya posarà el seu Gabinet Jurídic al servei de la lluita contra la violència de gènere, amb un primer assessorament gratuït, trucant al 93 481 28 64. El compromís de CCOO de Catalunya en contra de la precarietat laboral, també es materialitzarà en el fet d’atendre, més enllà dels temes laborals, altres qüestions vinculades amb la situació de vulnerabilitat de les persones treballadores, que cal que es defensin d’aquestes situacions a través d’una demanda civil.

Entre d’altres aspectes, CCOO els ajudarà en una defensa civil davant els assumptes derivats de la violència de gènere com divorcis, tutela de menors, mesures cautelars, etc.

Fes clic per veure:

– El cartell Pateixes violència masclista o de gènere? CCOO t’ajuda!

Gaseta Sindical. CCOO DEMANA AL GOVERN DEROGACIÓ REFORMA LABORAL

Hem editat un nou número de Gaceta Sindical, amb motiu de la reunió mantinguda avui, 13 de juny, pels secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, amb el president del Govern, Pedro Sánchez, la ministra de Treball , Magdalena Valerio, i els dirigents de les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME.

Una trobada, celebrat a la Moncloa, en què els sindicats han exposat els seus principals reivindicacions i han demanat una modificació substancial de la reforma laboral aprovada pel PP el 2012, per avançar cap a un nou marc de relacions laborals més inclusiu i democráctico, que presti especial atenció a joves i dones.

 

Fes clic a l’imatge per accedir a la revista.

1 de Maig de 2018. Ara ens toca a nosaltres!

CCOO de Catalunya celebrarà aquest 1 de Maig amb el lema Ara ens toca a nosaltres! + igualtat, + ocupació, + salaris, + pensions

Les manifestacions previstes són:

Barcelona, 11.30 h. Ronda Sant Pere / Passeig de Gràcia.
Girona, 12.00 h. Plaça de la Independència
Lleida, 12.00 h. Plaça del Treball
Tarragona, 12.00 h. Plaça Imperial Tàrraco
Tortosa, 12.00 h. Plaça del Carrilet
Blanes, 18.30 h. Passeig de Dintre, 29 (davant de l’Ajuntament)
Igualada, 12.00 h. Passeig Verdaguer, cantonada amb Carrer Sant Magí

Feu clic per veure
– el cartell de CCOO de Catalunya per a l’1 de Maig
– el cartell conjunt de CCOO de Catalunya i UGT per a l’1 de Maig
– el manifest de l’1 de Maig: Ara ens toca a nosaltres: IGUALTAT, millor OCUPACIÓ, SALARIS més alts i PENSIONS dignes
– el programa d’actes del Maig de la Cultura i el Treball
– la notícia ‘Roda de premsa conjunta de presentació de les mobilitzacions del Primer de Maig de 2018’ (25-4-2018)

El Tribunal Suprem dictamina que els Permisos Retribuïts deuen iniciar el seu còmput en dies hàbils per a les persones treballadores

“…el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al dia festiu, vacacional o part del descans setmanal en el qual es va produir el fet causant”

 

L’alt tribunal ha definit aquest criteri en una sentència dictada després de recurs de cassació interposat pels sindicats més representatius del sector de Contact Center. La sentència, comentada des del GTJ de CCOO de Catalunya, precisa que per al gaudi del permís retribuït fixat en el conveni col·lectiu per als supòsits de naixement, defunció o matrimoni:

(…) els permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, doncs en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa, la qual cosa corrobora el primer paràgraf de l’article interpretat en dir “Els treballadors… podran absentar-se del treball, amb dret a retribució…”, absència que manca de rellevància quan es produeix en dia no laborable de la persona treballadora.

A més, des del GTJ es precisa que, per a la sentència, el dia en el qual produeix la circumstància que dóna origen al dret del gaudi del permís és irrellevant ja que:

 “el permís només pot gaudir-se a partir del fet causant i no abans. Per això, el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al dia festiu, vacacional o part del descans setmanal en el qual es va produir el fet causant.

Aquesta sentència, extrapolable al règim de permisos retribuïts inclosos en qualsevol conveni col·lectiu, independentment que la sentència interpreti Contact Center, o de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors;  suposa un canvi radical al que fins al moment era el criteri, definit en primeres instàncies judicials, que establien que els permisos retribuïts es gaudien des que es produïa el fet causant, amb independència de sí aquest dia era laborable o no per a la persona treballadora.

La interpretació més favorable que realitza aquesta sentència per a les persones treballadores, i la seva claredat quant als termes que defineix, deu servir de fonament per resoldre els conflictes quotidians que es donen a compte d’aquest tipus de permisos, sobre quan s’originen i com es gaudeixen.

 

>> Comunicat sobre sentència de Permisos retribuïts (pdf en català i castellà)
>> Cartell sobre sentència de Permisos retribuïts (pdf en català i en castellà)

CCOO inicia una campanya en el Comerç per aconseguir que l’horari màxim d’obertura sigui fins a les 21 hores TOT L’ANY

En els següents enllaços teniu a la vostra disposició el cartell de la campanya i el full de recollida de signatures (que substitueix a partir d’ara l’enviat anteriorment) per demanar a la Generalitat que prengui la iniciativa legislativa per modificar urgentment l’actual llei de comerç, serveis i fires en el seu art. 36.2 a), deixant com únic horari d’obertura fins a les 21 hores tot l’any.

>Full de recollida de signatures “Volem conciliar TOT L’ANY!”
>>Cartell campanya

 

 

Si us plau, heu de lliurar a la sectorial els fulls originals de les signatures recollides abans del 15 de maig de 2018.