016 TELÈFON CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Característiques del servei 016

violencia

Aquest servei, a més d’oferir atenció especialitzada les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i del seu caràcter gratuït, es caracteritza per:

– Accés a través d’un nombre curt de tres dígits per tenir la consideració de servei d’interès general, 016, el que permet un ràpid accés i ser fàcilment recordat.

– Universalitat en la prestació del servei que, a més d’en castellà, atén en anglès, francès i les llengües cooficials (català, gallec i euskera).

– Actualització permanent de la informació facilitada sobre els drets de les dones víctimes de violència de gènere i sobre els recursos especialitzats disponibles en matèria d’ocupació, serveis socials, ajudes econòmiques, serveis d’informació i assistència o Torns d’Ofici, per a l’atenció immediata de una situació de maltractaments.

– Prestació del servei d’informació per un equip d’operadores llicenciades amb formació especialitzada en violència de gènere.

– Assessorament jurídic especialitzat proporcionat per un equip de juristes especialistes en violència de gènere (de 9 a 21 hores de dilluns a divendres, i de 12 a 20 hores els dissabtes, diumenges i festius)

– Garantia de la confidencialitat de les dades de les persones usuàries del servei.

-Derivació Automàtica de les trucades d’emergència i urgència als centres 112 autonòmics.

Deixa un comentari