Calendari Laboral per a l’any 2017 a Catalunya

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 les següents:

6 de gener (Reis).

14 d’abril (Divendres Sant).

17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d’agost (l’Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran)..

Calendario Laboral 2017

Calendario Laboral por  comunidades autónomas 2017 (Lex Nova)

>> BOE Calendario Laboral 2017

El calendario laboral para 2017 recoge un total de 12 días festivos más los dos que fijen las administraciones locales. De ellos, nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España, según una resolución de la Dirección General de Empleo publicada el sábado 8 de Octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ocho de estos 12 días serán festivos nacionales “no sustituibles”:

  • 14 de abril (viernes),
  • 1 de mayo (lunes),
  • 5 de agosto (martes),
  • 12 de octubre (jueves),
  • 1 de noviembre (miércoles),
  • 6 de diciembre (miércoles),
  • 8 de diciembre (viernes)
  • y 25 de diciembre (lunes).

>> Calendari laboral 2017 Catalunya – DOGC núm. 7135 – 06/06/2016
>> Calendari de Festes Locals 2017:  DOGC núm. 7273 – 23/12/16