CALENDARI LABORAL 2014

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2014. les següents:

1 de gener (Any Nou).
6 de gener (Reis).
18 d’abril (Divendres Sant).
21 d’abril (dilluns de Pasqua).
1 de maig (Festa del Treball).
Juny 24 (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de Setembre  (Diada Nacional de Catalunya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

b) De les tretze festes esmentades en l’apartat a) precedent haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

c) D’acord amb el que estableix el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d’Aran).

Al territori d’Era Val d’Aran, l’opció a què es refereix l’apartat b) precedent queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida) o el 24 de juny (Sant Joan).

Deixa un comentari