Dj. ag. 6th, 2020

CCOO rebutja l’ampliació d’horaris al comerç i demana a la Generalitat diàleg

2 min read

Davant la tramitació d’una nova llei de Comerç a Catalunya

CCOO Serveis de Catalunya, lamenta que el Govern de la Generalitat no parli amb els represen tants dels treballadors per una llei que afecta a milers de persones treballa dores del sector del comerç.

CCOO Serveis denuncia la contradicció que suposa ampliar horaris amb aquesta llei quant en el Parlament de Catalunya existeix una Comissió per la racionalització dels horaris i que no és possible voler tenir horaris europeus i a la vegada legislar tot el contrari.

Per a CCOO aquesta mesur a no portarà més consum, no crearà m és llocs de treball, doncs amb l’actua l legislació laboral això només comp ortarà més flexibilitat per als treb alladors i treballadores que veuran prolongada la seva jornada de treball i dific ultarà el seu dret a la conciliació, més qua nt la maoria de persones treballadores en aquests sectors són dones.

No entenen que avui, amb els comerços oberts fins les 21 o 22 hore s de la nit, sigui necessari ampliar mitja hora més diària i més diumenges o festius, més encara en l’època de digit alització de l’economia en que estem.

En tot cas, CCOO demana que s’aprofiti aquesta llei per posa r límits al descontrol dels comerços oberts 24 hores, amprats en la limitació dels 150 metres quadrats on la Inspecció de treball té molt a dir i a fer en re lació a les jornades laborals  i  la  contractació d’aquests establiments.

CCOO Serveis entén que la Generalitat trenca el consens social que hi havia amb  l’anterior Llei de Comerç de Catalunya i s’aplega als desitjos del Govern del  PP  en  els horaris comercials.

CCOO Serveis demana a la resta de partits polítics prese nts en el Parlament que aprofitin el tràmi t legislatiu per dotar al nostre país d’una llei que dinamitzi el nostre comerç e n un entorn de digitalització de l’eco nomia, que sigui font de creació de riqu esa i a la vegada respecti els drets de les persones treballadores.

Des de CCOO ens oferim al diàleg i aportar les nostres propostes sense renunciar a mesure s per defensar els drets laborals.

Seguirem informant!

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »