6 de desembre de 2021

QUÈ ÉS EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT?

El Comitè de Seguretat i Salut, és l’òrgan de participació intern de l’empresa per a una consulta regular i periòdica de la política de prevenció i s’ha de constituir en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o mes treballadors / es. Està compost pels delegats / ades de prevenció i un nombre igual de representants designats per l’empresari.

El Comitè de Seguretat i Salut es destina a la consulta regular i periòdica de les actuacions preventives de l’empresa. És per tant un òrgan consultiu. Això significa que pot emetre opinions, però no prendre decisions ni adoptar acords per a les parts en ell representades.

FUNCIONS I FACULTATS

· Participar en l’elaboració, desenvolupament i avaluació del pla de prevenció.

· Discutir, abans de la posada practica, els projectes de matèria d’organització del treball i introducció de noves tecnologies, pel que fa a la seva incidència en la prevenció de riscos.

· Promoure iniciatives de prevenció i millores de les condicions de treball. Informar la memòria i programació anual dels serveis de prevenció.

· Visitar el centre de treball per conèixer directament la situació relativa a la prevenció riscos.

· Accedir a tota la informació i documentació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

· Analitzar els danys a la salut per tal de valorar les seves causes i proposar mesures preventives. Actualment ha constituïts a La sirena alimentació congelada SLU tres comitès de Seguretat i Salut. Un a la província de Girona un altre a Tarragona i finalment a BCN conjuntament botigues i central.

Cada comitè el formen dos delegats elegits entre els membres dels diferents comitè d’empresa i igual nombre de representants de l’empresa.

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »