Les propostes per part de la patronal són insuficients per poder arribar a un acord i estem a l’espera que la patronal torni a presentar una proposta global que pugui satisfer al conjunt de treballadors i treballadores del sector

logo serveisEl dimarts 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc una reunió de la comissió paritària de supermercats de Catalunya. En aquesta reunió la patronal ens ha lliurat una proposta que ha elaborat després de mesos de suspensió de les negociacions a causa de la manca de possibilitats de poder arribar a un acord global.

Aquesta proposta és la següent:
– Durada de 4 anys.
– Congelació de l’antiguitat (Barcelona) a partir de l’1 gener 2017.
– Complement en situació d’Incapacitat Temporal: El 0% de complement dels 3 primers dies de baixa, el 75% del 4t al 30è i del 100% a partir del 30è dia. Les baixes en els casos d’hospitalització, malalties oncològiques i per accident de treball tindrien el complement al 100% del salari. En tots els casos, els complements tindrien el límit dels 12 mesos.
– Jornada: unificar la jornada de 1790 hores, 31 dies de vacances i un dia d’assumptes propis (per a tot Catalunya). Manteniment del 15è festiu a Barcelona.
– Salari: increments que van des del 2,8% fins al 6,2% per al global dels 4 anys (increment diferent que varia segons categoria i territori).
– Estendre el salari de nova contractació a tot Catalunya però millorant la retribució (el 92% del salari en lloc del 90%)
– Incrementar les hores complementàries en els contractes a temps parcial fins al 60% de les contractades.

En aquesta reunió CCOO vam plantejar en què qüestions no estàvem d’acord i vam fer èmfasi que la proposta d’incapacitat temporal estava lluny del que podíem acceptar.
CCOO, en Assemblea, hem valorat el conjunt de propostes, i hem decidit que són insuficients per poder arribar a un acord i així ja els ho hem fet saber a la patronal, que per aquesta via no hi haurà acord. Així que estem a l’espera que la patronal mogui fitxa i presenti una proposta global que pugui satisfer al conjunt de treballadors i treballadores del sector.

Seguirem informant!