Dg. set. 27th, 2020

Mesures sociolaborals extraordinàries per fer front a l’emergència sanitària

3 min read

Mesures adreçades a habitatge i famílies

Desnonaments. Persones en situació d’especial vulnerabilitat. No es procedirà al desnonament destinat al creditor de l’habitatge habitual. Fins al maig del 2024.

Moratòria del deute hipotecari. Persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Deutors, fiadors i avaladors tenen dret a la moratòria de la hipoteca sense aplicació d’interessos extraordinaris. Fins a quinze dies després de la vigència del RDL 8/2020.

Manteniment de subministraments. Consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social. No es tallarà el subministrament d’energia elèctrica, gas i aigua.

Bo social. Consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social. Pròrroga automàtica de la vigència del bo social fins al 15 de setembre del 2020.

Manteniment dels preus del gas. Per a tothom. Congelació dels preus dels gasos liquats, petroli i gas natural. Mentre duri el període de suspensió.

Provisió de servei. Per a tothom. No se suspendrà el servei mentre duri aquest estat d’alarma.

Comunicació electrònica. Integritat i seguretat.

Reforç de serveis de proximitat de caràcter domiciliari. Per a persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència. Acompanyament a menjadors, teleassistència domiciliària, serveis de rehabilitació i teràpia ocupacional. Dotació de 300 milions d’euros, fons social extraordinari gestionat per les comunitats autònomes.

Beques menjador. Famílies de nens i nenes beneficiaris d’una beca menjador. Dret bàsic d’alimentació a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Mentre romanguin clausurats els centres educatius, 25 milions d’euros gestionats per les comunitats autònomes.

Podeu descarregar o compartir la infografia sobre les mesures sociolaborals extraordinàries per fer front a l’emergència sanitària relacionades amb l’habitatge i les famílies en aquest enllaç.

Mesures adreçades a persones treballadores

Prestació de desocupació. Persones treballadores afectades per ERTO o reducció parcial de jornada. Reconeixement a la prestació per desocupació tot i que no tinguin el període mínim cotitzat. No es computen els temps de percepció de la prestació a l’efecte de consumir períodes màxims establerts. Fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball. En el cas d’ERTOS per la COVID-19 la tramitació amb el SEPE la realitza l’empresa.

Prestació o subsidi de desocupació

– Demandants d’ocupació. Les sol·licituds d’alta inicial o de represa de la prestació o subsidi fora de termini no comporten reducció de la durada de la prestació. Beneficiaris de subsidi per desocupació. Pròrroga d’ofici del dret a percebre subsidi per desocupació en els supòsits subjectes a pròrroga semestral. Fins a la finalització de l’estat d’alarma.

– Beneficiaris de subsidi per desocupació. Pròrroga d’ofici del dret a percebre subsidi per desocupació en els suposats subjectes de pròrroga semestral. Fins a la finalització de l’estat d’alarma.

– Beneficiaris del subsidi d’ocupació per a més grans de 52 anys. Dret a mantenir subsidi i cotització tot i que la presentació de la declaració anual es faci fora de termini. Fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Autònoms. Prestació extraordinària per cessament d’activitat. Persones treballadores autònomes. Treballadors per compte propi o autònoms amb activitats que quedin suspeses en virtut del RDL 8/2020 o amb una facturació el mes anterior a la sol·licitud d’un 75 % inferior a la mitjana de facturació en el semestre anterior (70 % de la base reguladora). Fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

Pagament de tributs propis de la Generalitat. Persones treballadores autònomes. Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits. Fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Compensació de pèrdues del treball autònom a Catalunya. Persones treballadores autònomes. Benefici d’un ajut en forma de prestació econòmica única per un import màxim de 2.000 euros per a autònoms donats d’alta al RETA amb domicili fiscal a Catalunya. S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020. Per procediment de concurrència fins a esgotar fons.

Podeu descarregar o compartir la infografia sobre les mesures sociolaborals extraordinàries per fer front a l’emergència sanitària adreçades a persones treballadores en aquest enllaç.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »