Programa sindical: CCOO número 240, ‘Ocupació, salaris i pensions dignes’

 

 

 

 

Data: 08/04/2017
Hora: 00.30
Lloc: Canal 33 – TVC
Convoca: CCOO de Catalunya
Observacions: Programa de televisió

 

Segons l’acord establert entre CCOO i Televisió de Catalunya el 1993, el segon dissabte de cada mes, el Canal 33 emet, a la matinada, un espai informatiu que tracta temes d’actualitat des del punt de vista sindical.

El proper programa de CCOO de Catalunya serà el capítol 240, que portarà per títol ‘Ocupació, salaris i pensions dignes’. S’emetrà la nit del dissabte 8 d’abril de 2017 al diumenge 9, a les 00.30 hores, al Canal 33.

Més informació consulta la web de TVC sobre el ‘Programa sindical: CCOO’ o mira els programes emesos.

 

Atenció! S’a canviat el dia d’Emissió del programa de CCOO de Catalunya a TV3. A partir d’ara s’emetrà la matinada dels dissabtes a lloc de la dels diumenges.

CCOO SIGNA EL I CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA 2016-2019

 

 

 

 

El dimarts 8 de febrer de 2017 es va signar el I conveni col·lectiu de supermercats de Catalunya, després de 2 anys de negociació.

1. Vigència: 4 anys (2016-2019)

2. Professional d’establiment: es defineixen les tasques.

3. Plus Antiguitat (Barcelona): es consoliden els imports a data d’2016.12.31 com a plus vinculació, no compensable ni absorbible i més revaloritzable.

4. Complement en situació d’incapacitat temporal: S’acorda establir el mateix criteri per a tot Catalunya.

En els supòsits de baixa per incapacitat temporal derivades d’accident laboral, malaltia professional, malaltia comuna amb hospitalització i malalties oncològiques, així com les baixes iniciades per intervenció quirúrgica sense hospitalització, l’empresa complementarà i garantirà el 100% del salari, amb un màxim de 12 mesos.

En els supòsits d’incapacitat temporal derivats de malaltia comuna o accident no laboral, no es percebrà salari durant els tres (3) primers dies. A partir del quart (4) dia i fins a un màxim de 12 mesos les empreses han de complementar i garantiran el 100% del salari. Això no obstant, si en el transcurs de l’any natural no s’inicia segon o més processos d’incapacitat temporal derivades per malaltia comuna sense hospitalització o accident no laboral, l as empreses, al terme de l’any natural, s’abonaran en la nòmina de gener de l’any següent els tres primers dies de salari detrets en aquest primer i únic procés.

Les pagues extraordinàries no es traurà cap pel fet que el / la treballador / a es trobi en situació d’incapacitat temporal.

5. Jornada: Es millora per a totes les províncies. S’acorda unificar a partir de 2017 en totes les províncies: 1790 hores anuals, 31 dies de vacances i 1 dia d’assumptes propis (amb càrrec a la jornada màxima anual). A Barcelona es manté el 15è festiu.

6. Increment salarial 2016-2019: Millora substancial del salari sobretot en els nivells retributius més baixos.

 

Territori

Grups 2016 2017 2018 2019 TOTAL
BCN Del G3N3 cap amunt 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 3,0%
BCN Del G4N1 cap avall 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%
GI* Reste de grups 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 3,0%
GI* Grups VI-VII-VIII 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%
LL** Reste de grups 0,8% 1,3% 1,3% 1,3% 4,7%
LL** Grup 1 i 2 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%
TA Reste de grups 0,8% 1,3% 1,3% 1,3% 4,7%
TA Grup 2 0,8% 1,7% 1,8% 1,9% 6,2%

– Es pacta la inclusió, en el seu import total i íntegre, dels següents plusos en el salari base a partir de 2017:

Plus Imatge, plus distància i paga de fidelitat (Girona)

Plus transport (Lleida)

 

7. Salari de nova contractació: s’incorpora a la resta de províncies en què no hi era. Elements de millora, es redueix el temps d’estada en aquest nivell retributiu de 12 a 9 mesos; el salari s’incrementa i passa a ser del 90% del salari al 92%.

8. Hores complementàries: S’incrementa al 60% de les hores ordinàries (possibilitat d’ampliar jornada).

9. Compensació i absorció: Aquest concepte és nou i permetrà que molts / es treballadors / es que tenien el salari “congelat” tinguin increment a partir d’ara. No operarà la compensació i absorció (sobre els conceptes que poguessin estar afectats) per a les persones treballadores amb un salari brut anual ordinari i per tot concepte inferior als 18.000 euros anuals.

10. Millora dels redactats en matèria d’ordenació i distribució jornada, mobilitat geogràfica, desplaçaments, mobilitat funcional, falta i sancions i acumulació d’hores, classificació professional, equivalència de llocs de treball i adscripció a grups professionals.

11. Annexos per províncies: Com a element de garantia, la resta de matèries s’inclouen com a annexos i amb la mateixa redacció que tenien en els respectius convenis provincials.

12. Garantia de cobertura indefinida del nou conveni. El nou conveni autonòmic mantindrà la seva vigència, un cop efectuada la denúncia del mateix, fins a l’entrada en vigor d’un nou conveni, deixant sense efecte el que preveu la reforma laboral del 2012, respecte a la pèrdua de vigència dels convenis, evitant-se, d’aquesta manera, situacions de bloqueig en la futura negociació que comportin pèrdua de drets i referències a convenis en pe ors condicions o als mínims de l’Estatut dels Treballadors.

Des de CCOO de Catalunya valorem de manera positiva tenir un conveni autonòmic per a tot el sector que supera els àmbits provincials.

Saps que pots reclamar l’IRPF del període de permís de maternitat?

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat exempta de tributació la prestació de maternitat que la Seguretat Social abona a les mares treballadores durant les 16 setmanes que dura el permís per naixement i, per tant, obliga a l’Agència Tributària a tornar les retencions per IRPF fetes durant aquest període.

Qui pot reclamar?

Totes les dones treballadores que hagin gaudit del permís de maternitat en els darrers 4 anys ja que l’Agència Tributària fixa en 4 anys el termini per revisar una declaració de renda.

Encara que la sentència no ho contempla explícitament es pot estendre la reclamació al permís de paternitat.

Quins passos s’han de seguir per reclamar?

En primer lloc s’ha de reclamar davant de l’Agència Tributària presentant una declaració de renda paral·lela de l’any on hem tributat pel permís de maternitat.

En cas de denegació d’aquesta via s’ha de presentar un recurs judicial. En aquest cas caldrà valorar el cost econòmic del recurs en relació amb la quantitat que es reclami.

Què he de fer per reclamar?

Pots posar-te en contacte amb el delegat o delegada de CCOO de la teva empresa, dirigir-te al local del sindicat més proper o bé enviar una consulta a lmontes@ccoo.cat.

El 15 de desembre, defensem l’ocupació, els salaris i les pensions

15-dLa majoria dels treballadors i les treballadores reclamem solucions urgents als nostres problemes. Ja no podem esperar més!  És el moment de pressionar per aconseguir canviar el rumb cap a uns pressupostos que posin en primer lloc a les persones, el creixement, l’ocupació de qualitat, les pensions, els salaris dignes…

El dijous 15 de desembre s’han organitzat nombroses mobilitzacions a diverses ciutats de tot l’Estat per reclamar la recuperació d’aquests drets socials i laborals que s’han anat perdent els darrers anys. Amb el lema ‘Defensem l’ocupació, els salaris i les pensions’, CCOO de Catalunya i la UGT hem organitzat una assemblea a la Sala d’actes del local de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16) a les 5 de la tarda que continuarà amb una manifestació, a les 6, fins a la patronal Foment del Treball.

El 15D, mobilitza’t! #recuperardrets

Les propostes per part de la patronal són insuficients per poder arribar a un acord i estem a l’espera que la patronal torni a presentar una proposta global que pugui satisfer al conjunt de treballadors i treballadores del sector

logo serveisEl dimarts 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc una reunió de la comissió paritària de supermercats de Catalunya. En aquesta reunió la patronal ens ha lliurat una proposta que ha elaborat després de mesos de suspensió de les negociacions a causa de la manca de possibilitats de poder arribar a un acord global.

Aquesta proposta és la següent:
– Durada de 4 anys.
– Congelació de l’antiguitat (Barcelona) a partir de l’1 gener 2017.
– Complement en situació d’Incapacitat Temporal: El 0% de complement dels 3 primers dies de baixa, el 75% del 4t al 30è i del 100% a partir del 30è dia. Les baixes en els casos d’hospitalització, malalties oncològiques i per accident de treball tindrien el complement al 100% del salari. En tots els casos, els complements tindrien el límit dels 12 mesos.
– Jornada: unificar la jornada de 1790 hores, 31 dies de vacances i un dia d’assumptes propis (per a tot Catalunya). Manteniment del 15è festiu a Barcelona.
– Salari: increments que van des del 2,8% fins al 6,2% per al global dels 4 anys (increment diferent que varia segons categoria i territori).
– Estendre el salari de nova contractació a tot Catalunya però millorant la retribució (el 92% del salari en lloc del 90%)
– Incrementar les hores complementàries en els contractes a temps parcial fins al 60% de les contractades.

En aquesta reunió CCOO vam plantejar en què qüestions no estàvem d’acord i vam fer èmfasi que la proposta d’incapacitat temporal estava lluny del que podíem acceptar.
CCOO, en Assemblea, hem valorat el conjunt de propostes, i hem decidit que són insuficients per poder arribar a un acord i així ja els ho hem fet saber a la patronal, que per aquesta via no hi haurà acord. Així que estem a l’espera que la patronal mogui fitxa i presenti una proposta global que pugui satisfer al conjunt de treballadors i treballadores del sector.

Seguirem informant!

CCOO de Catalunya ofereix suport als afectats per les sentències europees que equiparen les indemnitzacions per acomiadament

logo serveisEl Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentències tenint en compte l’Acord marc sobre el treball de durada determinada, subscrit per la Confederació Europea de Sindicats amb les organitzacions empresarials europees i incorporat a la Directiva 1999/70, que inclou la indemnització per finalització de contracte en les condicions de treball.
El TJUE considera que la legislació espanyola és discriminatòria amb els treballadors i treballadores temporals, ja que no té en compte la condició del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació. En efecte, la legislació espanyola no reconeix una indemnització equivalent a la dels treballadors i treballadores per l’extinció de la seva relació laboral. El tribunal europeu dicta que s’ha de reconèixer a les persones amb contractes temporals una indemnització equivalent a la que està establerta per a l?acomiadament per causes objectives, és a dir, 20 dies per any de servei amb un límit de 12 mensualitats.

Aquestes sentències tenen enormes repercussions en el sentit que generen efectes directes en les persones que cessen per tenir un contracte temporal, ja que els reconeixen una indemnització en finalitzar el seu contracte de treball.

El dret de la Unió Europea s’oposa a una normativa nacional que denegui qualsevol indemnització per finalització de contracte.

A quins contractes temporals de l’àmbit privat i de l’Administració pública afecta?

En l’àmbit laboral de l’empresa privada, la doctrina pot aplicar-se a:

– Tots els contractes temporals d’interinitat, formació, obra i servei, i eventuals.

– Als contractes extingits abans del 14 de setembre del 2016, que poden reclamar la indemnització de 20 dies per any o la diferència entre la de 12 dies i la de 20 dies prescrita (art. 59.1 de l’Estatut dels treballadors).

Alerta: només poden reclamar les persones amb contractes extingits després del 14 de setembre del 2015 (1 any)

I a l’Administració pública?

En l’àmbit de les administracions públiques i el personal funcionari, afecta totes les persones que tinguin un nomenament d’interinitat, un contracte de durada determinada i els indefinits no fixos.

El termini de prescripció per a les persones amb nomenament de funcionari o estatutari conforme a l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, és de 4 anys.

Alerta: en els casos en què existeixi frau en la contractació, aquesta norma no és aplicable. S’haurà de reclamar que el contracte és fix i, en cas de cessament, interposar una demanda per acomiadament (en què la indemnització és major).

CCOO t’ajuda a reclamar

CCOO promou les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l’últim any.

Per aquest motiu, CCOO ha iniciat una campanya per oferir reclamació judicial a través dels seus serveis jurídics a totes les persones afectades per la sentència. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una bústia electrònica a la qual es podran dirigir les persones afectades i que desitgin fer la reclamació judicial corresponent.

La bústia és reclamaciotemporals@ccoo.cat

Defensa els teus drets, reclama la teva indemnització!

CCOO rebutja l’ampliació d’horaris en el sector del comerç i demana a la Generalitat diàleg

logo serveisCCOO Serveis denuncia la contradicció que suposa ampliar horaris amb aquesta llei quant al Parlament de Catalunya hi ha una Comissió per la racionalització dels horaris i que no és possible voler tenir horaris europeus i al seu torn legislar tot el contrari.
Per a CCOO aquesta mesura no portarà més consum, no crearà més llocs de treball, ja que amb l’actual legislació laboral això només comportarà més flexibilitat per als treballadors i treballadores que veuran perllongada la seva jornada de treball i dificultarà el seu dret a la conciliació, més quant la majoria de persones treballadores en aquests sectors són dones.

No s’entén que avui, amb els comerços oberts fins a les 21 o 22 hores de la nit, sigui necessari ampliar mitja hora més diària i més diumenges o festius, més encara en l’època de digitalització de l’economia en què estem.

En tot cas, CCOO vam demanar que s’aprofiti aquesta llei per posar límits al descontrol dels comerços oberts 24 hores, emparats en la limitació dels 150 metres quadrats on la Inspecció de treball té molt a dir ia fer en relació a les jornades laborals i la contractació d’aquests establiments.

CCOO Serveis entén que la Generalitat trenca el consens social que hi havia amb l’anterior Llei de Comerç de Catalunya i es reuneix els desitjos del Govern del PP en els horaris comercial.

CCOO Serveis demana a la resta de partits polítics presents al Parlament que aprofitin el tràmit legislatiu per dotar el nostre país d’una llei que dinamitzi el nostre comerç en un entorn de digitalització de l’economia, que sigui font de creació de riquesa ia la vegada respecti els drets de les persones treballadores.

CCOO s’ofereix al diàleg i a aportar les seves propostes sense renunciar a mesures per defensar els drets laborals.

CCOO Serveis Catalunya

CCOO reivindicarà la Catalunya social en la Diada de l’11 de setembre

Un any més, CCOO de Catalunya participarà en els actes de la Diada Nacional, el proper 11 de Setembre. I un cop més ho farà amb la UGT i les entitats que conformen la campanya “Per una Catalunya Social”, amb les quals realitzarà la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb la reivindicació de la Catalunya social i el dret a decidir de la ciutadania sobre el seu futur. A més, també es reclamarà l’aturada de les polítiques de retallades socials que patim a Catalunya des de fa anys.

El lema torna a ser un any més “Per una Catalunya social, #jovulldecidir”. La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 8.30 hores a la ronda de Sant Pere amb el carrer Girona (cantonada mar) de Barcelona. Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la delegació del sindicat.

A banda, el dijous 8 de setembre CCOO de Catalunya ha organitzat el debat al voltant d’una ‘Carta de drets socials i laborals’ a Catalunya que comptarà amb les intervencions d’Eduardo Rojo i Carolina Gala, catedràtics de Dret del Treball i Seguretat Social de la UAB.

Altres actes i ofrenes florals arreu de Catalunya on participa CCOO

Barcelona
Homenatge a Salvador Allende

El Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende a Barcelona, amb la participació de CCOO de Catalunya, la Casa Amèrica i el Centre Salvador Allende a Barcelona, han organitzat un acte per commemorar el 43è aniversari del cop d’estat a Xile i la mort del president Salvador Allende.

L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà lloc el proper 11 de setembre, a les 10.30 h, a la plaça de Salvador Allende del barri del Carmel. A l’acte participaran la sociòloga Marina Subirats i el president del Centre Salvador Allende, Eulogio Dávalos.

Badalona
11 de setembre, ofrena floral, a les 11 h, Plaça de la Plana. I a les 13 h, homenatge a Salvador Allende a la plaça del mateix nom.

Berga
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a Rafael Casanova, al parc del carrer Bruc.

El Prat de Llobregat
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la plaça del Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).

Granollers
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument, a la plaça de l’11 de Setembre.

L’Hospitalet
11 de setembre, ofrena floral, a les 11 h, Rambla de la Marina ( carrer Provença/Avda Carrilet)

Lleida
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a la Seu Vella (davant del pont llevadís).

Manresa
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la plaça de l’11 de Setembre.

Mataró
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral a la plaça de Rafael Casanova.

Moià
11 de setembre, a les 12.30 h, ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça de l’Hospital.

Mollet del Vallès
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral a l’avinguda de Rafael Casanova.

Rubí
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la plaça de l’11 de Setembre.

Sabadell
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monòlit a Lluís Companys (Masia de Can Rull, parc de Catalunya).

Sant Boi de Llobregat
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a l’Església de Sant Baldiri, davant la tomba de Rafael Casanova, conjuntament amb CCOO de Catalunya.

Tarragona
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a Rafael Casanova (passeig marítim de Rafael Casanova).

A les 11.30 h, ofrena floral al monument a Salvador Allende
(Jardins del Camp de Mart).

Terrassa
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la plaça de l’11 de Setembre.

Vic
10 de setembre, a les 19.45 h, sortida de l’ajuntament cap a la rambla Davallades i el carrer Verdaguer on es farà l’ofrena floral davant la placa commemorativa.

Vilanova i la Geltrú
11 de setembre, a les 11.30 h, ofrena floral davant del monument a Francesc Macià (rambla de la Pau).

El manifest de CCOO de Catalunya el trobeu en aquest enllaç veure arxiu

Hem pactat la pròrroga d’ultraactivitat perquè els convenis provincials no decaiguin. Des de CCOO hem plantejat a la patronal el nostre rebuig a les seves propostes

logo serveisEl divendres 29 de juliol de 2016 ha tingut lloc una reunió de la comissió paritària de supermercats de Catalunya.

En aquesta reunió s’ha pactat la pròrroga d’ ultraactivitat (manteniment de la vigència dels convenis provincials) perquè aquests no decaiguin en el cas que la negociació en l’àmbit de Catalunya es retardi.

Quedarà reflectit en l’acta que aquesta pròrroga és sens perjudici de l’increment salarial per a l’any 2016, que és matèria objecte de negociació, i que un cop s’acordi tindrà efectes retroactius amb efectes l’1 de gener de 2016.
.
La patronal, de manera verbal, ja ens ha fet arribar la seva proposta d’increment salarial, que és d’un 0,7% per a cada un dels anys. Evidentment, a la part social ens ha semblat insuficient.

Al mes de setembre es reprendran les negociacions del salari (salari base i complements), incapacitat temporal, segur d’accidents, permisos i llicències, contractació, jornada màxima, descompte en compres, etc.

També han tornat a plantejar congelar l’antiguitat (Barcelona) i retallar els complements salarials en situació d’incapacitat temporal, i de nou, des de CCOO hem plantejat el nostre rebuig a aquestes propostes.

Des de CCOO no hem apostat per un conveni autonòmic perquè sigui pitjor que els actuals provincials, de tal manera que el futur conveni haurà de ser d’avanç i no de retrocés, com sembla que pretén la patronal.

Seguirem informant!

Exigim a la patronal resposta sobre la prorroga dels convenis provincials i el compliment de l’article 9 del conveni col•lectiu de supermercats de la província de Barcelona, per continuar avançant en la negociació del Conveni de Supermercats de Catalunya

logo serveis

El passat divendres 1 juliol 2016 va tenir lloc una reunió de la comissió paritària de supermercats de Catalunya.

La part social seguim esperant una resposta seria al plantejament fet de prorrogar els convenis provincials pel fet que la negociació autonòmica s’està demorant en excés.

La part social, també de manera conjunta, hem exigit a la patronal el compliment de l’acordat per a l’any 2013, en què la patronal va adquirir “el compromís” de reconèixer el Grup 4 nivell 1 al personal que ja ve assumint polivalència de funcions, i que actualment se li reconeix el Grup 4 nivell 2.

Així que, a l’espera d’aquestes dues qüestions, la veritat és que encara queden moltes matèries pendents de negociar ja que és molt complicat avançar en aquesta negociació.

La propera reunió serà el proper dilluns 18 de juliol a les 16:00h.

 

Seguirem informant!