El Tribunal Suprem dictamina que els Permisos Retribuïts deuen iniciar el seu còmput en dies hàbils per a les persones treballadores

“…el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al dia festiu, vacacional o part del descans setmanal en el qual es va produir el fet causant”

 

L’alt tribunal ha definit aquest criteri en una sentència dictada després de recurs de cassació interposat pels sindicats més representatius del sector de Contact Center. La sentència, comentada des del GTJ de CCOO de Catalunya, precisa que per al gaudi del permís retribuït fixat en el conveni col·lectiu per als supòsits de naixement, defunció o matrimoni:

(…) els permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, doncs en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa, la qual cosa corrobora el primer paràgraf de l’article interpretat en dir “Els treballadors… podran absentar-se del treball, amb dret a retribució…”, absència que manca de rellevància quan es produeix en dia no laborable de la persona treballadora.

A més, des del GTJ es precisa que, per a la sentència, el dia en el qual produeix la circumstància que dóna origen al dret del gaudi del permís és irrellevant ja que:

 “el permís només pot gaudir-se a partir del fet causant i no abans. Per això, el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al dia festiu, vacacional o part del descans setmanal en el qual es va produir el fet causant.

Aquesta sentència, extrapolable al règim de permisos retribuïts inclosos en qualsevol conveni col·lectiu, independentment que la sentència interpreti Contact Center, o de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors;  suposa un canvi radical al que fins al moment era el criteri, definit en primeres instàncies judicials, que establien que els permisos retribuïts es gaudien des que es produïa el fet causant, amb independència de sí aquest dia era laborable o no per a la persona treballadora.

La interpretació més favorable que realitza aquesta sentència per a les persones treballadores, i la seva claredat quant als termes que defineix, deu servir de fonament per resoldre els conflictes quotidians que es donen a compte d’aquest tipus de permisos, sobre quan s’originen i com es gaudeixen.

 

>> Comunicat sobre sentència de Permisos retribuïts (pdf en català i castellà)
>> Cartell sobre sentència de Permisos retribuïts (pdf en català i en castellà)

CCOO inicia una campanya en el Comerç per aconseguir que l’horari màxim d’obertura sigui fins a les 21 hores TOT L’ANY

En els següents enllaços teniu a la vostra disposició el cartell de la campanya i el full de recollida de signatures (que substitueix a partir d’ara l’enviat anteriorment) per demanar a la Generalitat que prengui la iniciativa legislativa per modificar urgentment l’actual llei de comerç, serveis i fires en el seu art. 36.2 a), deixant com únic horari d’obertura fins a les 21 hores tot l’any.

>Full de recollida de signatures “Volem conciliar TOT L’ANY!”
>>Cartell campanya

 

 

Si us plau, heu de lliurar a la sectorial els fulls originals de les signatures recollides abans del 15 de maig de 2018.

Deducció de la quota d’afiliació en la declaració de la renda

La quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots deduir quan realitzis la teva declaració anual de la renda, tal i com ens ho marca la llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35% segons els casos.

Aquest import no apareix a l’esborrany d’Hisenda en compliment de la Llei de protecció de dades. Tot i això, pots deduir les quantitats que has pagat en concepte de quotes per la teva afiliació a CCOO. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja tens.

Recorda que no et cal un certificat, però en el cas que el necessitis, el pots sol·licitar directament des de l’app del sindicat per a mòbils o des de la web de la seu electrònica de CCOO de Catalunya.

Per a qualsevol consulta pots adreçar-te a: uat@ccoo.cat.

La quantitat que s’ha de deduir cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” [casella 013] de l’imprès oficial (digital o en paper) de l’IRPF.

Lluita digital 294. Massiva mobilització al carrer en defensa de les pensions públiques

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgen, completa la informació de la revista en paper Lluita Obrera i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

En aquest número parlem de la manifestació en defensa de les pensions públiques, la trobada confederal de l’actiu sindical, la deducció de la quota d’afiliació i la concentració de suport a Open Arms, entre d’altres temes.

Fes clic per veure el número 294 del Lluita Digital.

Manifestació en defensa del sistema públic de pensions

El 14 d’abril, a les 11 hores. Plaça Urquinaona (Barcelona)

Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració de les pensions d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes presents i futures.

És per aquest motiu que hem convocat una manifestació en defensa del sistema públic de pensions, el 14 d’abril, a les 11 hores, a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Feu clic per veure:
– El manifest en defensa del sistema públic de pensions.
– El cartell de la manifestació del 14 d’abril en defensa del sistema públic de pensions.

8 de Març del 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores

ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina

 

CCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema ‘Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina’, la convocatòria té els següents objectius:

– Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
– Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
– Treball estable contra l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
– Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
– Una Llei d’igualtat salarial.
– Augment del poder adquisitiu de les pensions.
– Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
– Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

Vives i lliures!
Unim-nos per a la igualtat!

Participa en les mobilitzacions!

Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
Manifestacions descentralitzades a la tarda.

ENS PLANTEM CONTRA LA BRETXA SALARIAL, CONTRA ELS SALARIS DE MISÈRIA I CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN EL TREBALL

8 març 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 h per torn de treball

CCOO convoca vaga laboral de 2 hores (2 hores, 1 minut i 36 segons és el temps que una dona ha de treballar més que un home en una jornada laboral per cobrar igual que ell) el 8 de Març del 2018. Amb el lema ‘ ens vam plantar contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes en el treball ‘, la convocatòria té els següents objectius:

– Increments salarials en tots els convenis. Cal pujar més els salaris més baixos.

– Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.

– Treball estable contra l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.

– Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.

– Una Llei d’igualtat salarial.

– Augment del poder adquisitiu de les pensions.

– Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança …

– Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

Amb la mobilització, hem de canviar la correlació de forces a les taules de negociació de cada empresa, de cada sector, per incrementar els salaris, controlar els temps de treball i desenvolupar plans d’igualtat. Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que situïn les persones en el centre de les polítiques i de les accions perquè tothom guanyi.

Segons l’última Enquesta d’Estructura Salarial (juny de 2017) la bretxa a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anual. És a dir que en una jornada laboral de 8 hores les dones treballem gairebé dues hores sense cobrar-les. En les ocupacions menys qualificades, la bretxa arriba a ser de més del 37%. S’ha de corregir aquesta injustícia. Tenim l’oportunitat de fer pujar el sòl salarial, de manera que generi moviments a l’alça per a tothom, i estrènyer la franja salarial, repartint millor la riquesa i estimulant una economia de progrés. La precarietat és majoritàriament femenina, i ho és més com més augmenta la desigualtat.

Tenim l’oportunitat de crear grans aliances socials per a la justícia i la vida en plenitud. Amb aquestes grans aliances, ha de canviar la correlació de forces davant les administracions i hem d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar ia la sostenibilitat.

Tenim l’oportunitat de donar més poder econòmic a les dones, cosa que s’ha mostrat estratègica per a la reducció de la pobresa. L’acció política ha d’aconseguir equilibrar els treballs productius, de cura de les persones i dels béns comuns, de cultura, de convivència, de comunicació i transport? tots els treballs han de ser reconeguts en dignitat i en drets. Quan els col·lectius que pateixen més desigualtats i injustícies avancen, avança tota la humanitat.

¡Vives i lliures!

Unim-nos per la igualtat!

Participa en les mobilitzacions!

Convoquem vaga laboral de 2 hores el 8 de Març.

Donem suport a la vaga de consum, la vaga d’estudiants.

Concentracions al migdia davant els ajuntaments.

Manifestacions descentralitzades a la tarda.

>> Manifest de convocatòria de la vaga laboral del 8 de març

>> Vaga març 8 GACETA SINDICAL

 

CCOO demanem a les patronals del comerç que el diumenge 24 de desembre es tanqui a les 18 hores

CCOO demanem a les patronals del comerç que el diumenge 24 de desembre es tanqui a les 18 hores

CCOO ha demanat a les patronals del comerç de Catalunya un petit reconeixement a les persones treballadores per l’esforç davant l’augment del ritme de treball que ha realitzat amb l’obertura continuada en el mes de desembre, concretament demanem que el darrer diumenge que es pot obrir, el 24 de desembre, es tanqui els centres de treball a les 18 hores, donat que aquest dia té una simbologia especial al compartir el sopar amb les persones més properes

14-12-2017

>> Comunicat CCOO demanem tancar el comerç a les 18 hores el diumenge 24 de desembre (pdf – cat-cast)

>> Campanya de difusió al comerç! Gràcies per comprar abans de les 21 hores -pdf català i castellà-

Curs d’organització i gestió de magatzems

Requisits
– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d’aquests requisits:

– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Objectius
Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l’optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

mes…
Continguts
-Organització de magatzems
-Gestió de les operacions d’emmagatzematge
-Optimització de la cadena logística

Avaluació
L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Certificat
Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems

RD/DECRET:642/2011 data:09-05-2011

 

Si compleixes els requisits i estàs interessat / da en fer el curs posa’t en contacte amb nosaltres lasirena@ccoo.cat