6 de desembre de 2021

QUÈ ÉS EL LIQUIDACIÓ?

finiquito

La liquidació és el document que rep el treballador en finalitzar la relació laboral i mitjançant el qual es salden les diferències salarials entre el treballador i l’empresa. Dins d’ell s’inclouen:

-El Salari dels últims dies trabajadosdel mes en què cessa.

-El Pagament de les vacances no gaudides (calculades des de l’1 de gener de l’any en curs fins al dia de cessament a raó de 2,5 dies per mes i descomptant els dies gaudits si els hagués).

-Les Pagues extraordinàries, que solen ser semestrals, que encara no s’hagin cobrat i sí meritat.

-Altres Conceptes: En el teu cas la indemnització per acomiadament. Primer has de calcular quant temps portes treballat des de l’inici de la teva contracte fins a la data exacta de l’acomiadament.

Després has de calcular quina és la teva salari diari, tenint en compte que en el concepte de salari hi ha el salari fix (salari base, complements personals i de lloc), el salari variable (comissions), el salari en espècie i altres conceptes. Per a això la quantitat que obtinguis bruta al mes (incloent-hi el prorrateig de les pagues extraordinàries) la divideixes entre 30 dies i obtindràs el salari diari.

I després ja podràs seguir aquest càlcul: Indemnització = 33 dies (si l’acomiadament és improcedent) x Salari diari x Any treballat.

COMO CALCULAR EL FINIQUITO[+]

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »