6 de desembre de 2021

QUÈ ÉS EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL?

Què és el salari mínim?

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que ha de percebre el treballador referida a la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat dels treballadors, siguin fixos, eventuals o temporers.

El valor que pren el SMI es fixa cada any pel Govern, mitjançant la publicació d’un Reial decret. I per a la determinació d’aquest es tenen en compte factors com l’IPC, la productivitat mitjana nacional assolida o l’increment de la participació del treball en la renda nacional.

Evolució del Salari mínim interprofessional

La quantia es fixa en salari / dia i salari / mes i en el cas d’empleats de llar es fixa també en salari / hora. A continuació li oferim els valors presos per aquest índex des del passat any 2002 a Espanya.

Año  SMI Día  SMI Mes
----  -------  --------
2002  14,74 €  442,20 €
2003  15,04 €  451,20 €
2004  15,35 €  460,50 €
2005  17,10 €  513,00 €
2006  18,03 €  540,90 €
2007  19,02 €  570,60 €
2008  20,00 €  600,00 €
2009  20,80 €  624,00 €
2010  21,11 €  633,30 €
2011  21,38 €  641,40 €
2012  21,38 €  641,40 €
2013  21,51 €  645,30 €
2014  21,51 €  645,30 €

A la següent taula podrà veure una comparativa amb el Salari Mínim de diferents països de la Unió Europea l’any 2012. Les dades han estat extretes de l’Oficina Estadística Comunitària, més coneguda com Eurostat. Aquestes dades fan referència al SMI basat en un model de 12 pagues anuals, raó per la qual difereix del valor mostrat anteriorment a Espanya que es basa en un model de 14 pagues.

  País    SMI mes
------------ ---------
Luxemburgo  1.801,49 €
Bélgica    1.472,42 €
Irlanda    1.461,85 €
Holanda    1.456,20 €
Francia    1.425,67 €
Gran Bretaña 1.244,42 €
España     748,30 €
Grecia     683,76 €
Portugal    565,83 €
Polonia     353,04 €
Rumanía     157,26 €
Bulgaria    148,28 €

En el següent vídeo es mostra l’evolució del SMI de múltiples països europeus. Podràs apreciar l’estancament del SMI a Espanya durant els dos últims anys.

Salari mínim interprofessional per a 2010 fixat per Real Decreto 2030/2009.

Consulta més informació sobre el salari mínim interprofessional en:

Deixa un comentari

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Acceda al enlace de política de cookies para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »