Balanç de la salut laboral a Catalunya 2016

28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball La sinistralitat laboral al nostre país es mesura a partir de dos indicadors: els accidents laborals i les malalties professionals. Però aquests indicadors tenen limitacions importants, ja que no consideren el conjunt de la població treballadora (no hi són comptats els treballadors de […]