El Parlament de Catalunya aprova la Llei de comerç, serveis i fires

El passat día 27 de Juliol es va aprovar per amplia majoria dels grups parlamentaris la Llei de comerç, serveis i fires, que afecta a les condicions laborals de les treballadores i treballadors del sector. CCOO hem estat en contacte amb alguns grups parlamentaris i únicament s’ha recollit part d’una de les dotze propostes que vàrem […]